Noson Goffi Papur Bro Y Barcud

Paned, Cacen, Adloniant, Llywydd, Raffl.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG_20230421_194122

Merched y coffi.

IMG_20230421_200522

John Meredith, Tom Lewis Jones y Llywydd a Bethan Hopkins-Williams.

IMG_20230421_200452
IMG_20230421_194735
IMG_20230421_193622

Meleri a Megan o GFFI Llangeitho.

IMG_20230421_201746

Harri Evans wrth y piano.

IMG_20230421_201352

Mari Williams o GFFI Tregaron yn cyflwyno alaw werin.

IMG_20230421_201203

Harri Evans o GFFI Tregaron yn canu gyda Neli wrth y piano.

received_1284205862179827

John Meredith y cadeirydd, a Tom Lewis Jones y llywydd gyda’r criw a fu’n rhoi adloniant.

Cynhaliwyd noson goffi flynyddol Papur Bro’r Barcud neithiwr am y tro cyntaf ers cyn y pandemig. Daeth llond neuadd i Dregaron i gael paned (coffi llaeth!), clonc a chymdeithasau unwaith eto.

Cafwyd stondin gacennau amrywiol, raffl, adloniant, llywydd a phopeth sydd gan noson draddodiadol o’r fath i’w chynnig!

Llywydd y noson oedd Mr Tom Lewis Jones a chafodd ei gyflwyno gan John Meredith fel, “un o fechgyn y Bont.” Gŵr sydd wedi symud o’r ardal, bellach yn byw yn Llandybie, ond yn dal i ymfalchïo yn ei wreiddiau a’i fro.

Trafododd bwysigrwydd Papur Bro fel Papur Bro Y Barcud mewn ardaloedd fel Bro Caron, sy’n “hedfan o gwmpas yr ardal ers 1976” a dymunodd yn dda i’r papur i’r dyfodol.

Efan Williams oedd arweinydd y noson, a chafwyd eitemau ysgafn, amrywiol gan GFfI Tregaron, CFfI Llangeitho a gan Efan ei hunan.

Noson hwylus iawn a diolch yn fawr i’r trefnwyr.