Pobl ifanc Bro Caron yn llwyddo yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin

Bu nifer o blant a phobl ifanc Bro’r Barcud yn brysur yn cynrychioli’r ardal yn yr Eisteddfod.

gan Efan Williams

Eisteddfod yr Urdd

Mae Eisteddfod yr Urdd 2023 Sir Gaerfyrddin bellach ar ben a phawb wedi mwynhau wythnos ardderchog yn yr haul yn Llanymddyfri. Fel arfer, mae nifer o blant a phobl ifanc Bro Caron wedi bod yn brysur iawn yn cystadlu a chymryd rhan yr ŵyl eleni. Llongyfarchiadau enfawr i bawb a gymerodd rhan yn yr eisteddfod mewn unrhyw ffordd, boed yn gystadleuwyr, hyfforddwyr neu gefnogwyr. Dyma restr o fuddugwyr eleni, gydag ymddiheuriadau os ydw i wedi anghofio unrhyw un!

 

Llefaru Unigol Blwyddyn 3 a 4 i Ddysgwyr

2 – Elias Horton, Ysgol Pontrhydfendigaid

Unawd Blwyddyn 3 a 4

1 – Arthur Sion Evans, Ysgol Henry Richard

CogUrdd Blwyddyn 7, 8 a 9

3 – Ffion Sara Jones, Ysgol Henry Richard

Perfformiad Theatrig o Sgript Blwyddyn 7, 8 a 9

2 – Mair, Iago, Hedd a Guto, Ysgol Henry Richard

Grŵp Llefaru Blwyddyn 7, 8 a 9

3 – Ysgol Henry Richard

Tudalen Gomic Blwyddyn 7, 8 a 9

1 – Sam Nixon, Ysgol Henry Richard

Creadigol 2D Blwyddyn 7, 8 a 9

2 – Cain Sannan Owen

Graffeg Cyfrifiadurol Blwyddyn 5 a 6

1 – Mali Louise Jones, Ysgol Henry Richard

Ffotograffiaeth: Llun Lliw Blwyddyn 10 a dan 19 oed

2 – Michael Calligan, Ysgol Henry Richard

Ffotograffiaeth: Cyfres o luniau du a gwyn Blwyddyn 5 a 6

1 – Seren Nixon, Ysgol Pontrhydfendigaid

Argraffu Blwyddyn 5 a 6

1 – Annabelle Bulman, Ysgol Henry Richard

Argraffu Blwyddyn 7, 8 a 9

1 – Sam Nixon, Ysgol Henry Richard

Argraffu Blwyddyn 10 a dan 19 Oed

1 – Michael Calligan, Ysgol Henry Richard

Tecstilau Creadigol Blwyddyn 10 a dan 19

1 – Delun Davies, Ysgol Henry Richard

2 – Mari Wyn Lloyd, Ysgol Henry Richard

Creu Tecstilau Blwyddyn 10 a dan 19

2 – Rowena Gwynne, Ysgol Henry Richard

Pyped Blwyddyn 2 ac Iau

1 – Tomos Jac Jones, Ysgol Henry Richard

Pyped Blwyddyn 7, 8 a 9

1 – Ela Lois Davies, Ysgol Henry Richard

Gwaith 3D Blwyddyn 10 a dan 19

2 – Angharad Fflur Lewis-Griffiths, Ysgol Henry Richard

3 – Bella He, Ysgol Henry Richard

Creu Gwefan Blwyddyn 7, 8 a 9

1 – Merched Caron 8, Ysgol Henry Richard

2 – Bechgyn Caron 8, Ysgol Henry Richard

Daliwch

ati i gystadlu a chefnogi ein gwyliau diwylliannol sydd yn gwneud cymaint i ennyn brwdfrydedd a magu hyder ein pobl ifanc. Ymlaen!