Tips Tregaron i Ymwelwyr

Cyngor gan ddisgyblion yr ysgol leol.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Ydych chi’n dod i Dregaron ac eisiau cyngor am lefydd i fwyta neu yfed?
Eisiau gwybod ble i siopa?
Ydych chi’n chwilio am wac ar droed?

Gwyliwch y fideo hyn gan ddisgyblion Ysgol Henry Richard sy’n sôn am ein tref. Falle bod hi’n dre’ fach, ond ma’ popeth ’ma!