Si yn y Steddfod bod y BBC yn dod â rhaglen Geraint Lloyd i ben

Be newn hi heb Geraint ar y Shifft Hwyr?

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
Screenshot_20220805_162738

Siom ar faes Eisteddfod Tregaron wrth i bobl glywed na fydd Geraint Lloyd yn cyflwyno ar Radio Cymru o’r Hydref.

Mae’n debyg bod Radio Cymru wedi rhoi gwybod iddo yr wythnos hon na fydd ei raglen yn parhau.