Cystadleuwyr yn helpu ei gilydd

Dim cythrel cystadlu cefn llwyfan.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG-20220803-WA0001
IMG-20220803-WA0002

Dyma dystiolaeth clir taw nonsens llwyr yw cythrel cystadlu yn Nhregaron eleni. Mae pawb yn cefnogi ei gilydd ac yn ymfalchïo yn llwyddiant ei gilydd.

Yn y gystadleuaeth Perfformio Darn Digri Agored, daeth Gwion Bowen (10 oed) a Rhys Owen Jones i helpu Mair Jones sy’n 86 oed i’r llwyfan. Yn y llun, fe sylwch ar Gwion a’i law o’i chwmpas a Rhys yn ei harwain lan y ramp i’r llwyfan.

Llun sy’n crynhoi’r teimlad o gwmpas y maes eleni. Da iawn chi!