Sioe Tregaron YN DIGWYDD! 

Sgwrs gydag aelod o’r Pwyllgor. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Gyda chymaint o ddigwyddiadau yn cael eu canslo eleni eto o ganlyniad i Covid, mae un sioe fach wledig yn bwrw ymlaen, er y rhwystrau.

Bydd Sioe Tregaron yn digwydd ar ddydd Llun y 30ain o Awst ar gaeau Maesglas.

Gwyliwch y cyfweliad ag Emyr Lloyd i glywed mwy.