Mi af i’r ysgol fory…

Dewch i gael blas ar sut mae pethau’n rhedeg yn Ysgol Henry Richard ers ailagor gyda Megan a Zara. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
llun-arwydd-ysgol

Gweld ffrindiau, cinio ysgol a chwarae yw rhai o’r pethau mae’r disgyblion wedi gweld eu heisiau yn ystod y Clo Mawr, ond mae pawb nôl yn y dosbarth a’r gwersi ers wythnos bellach. Aeth Megan a Zara ar daith o gwmpas yr ysgol (mewn mygydau) er mwyn gweld sut mae pawb yn setlo. Dewch i glywed mwy…