Aelod o The Struts adref yn Llanddewi.

Y drymiwr, Gethin Davies sy’n clebran â Mared Jones am ei fywyd ‘Rock Star.’

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies