Dyfodol Rygbi Cymru yn Nwylo’r Ysgolion

Warren Gatland yn Aberystwyth

Gwion James
gan Gwion James
Emlyn Jones a Warren Gatland

Emlyn Jones a Warren Gatland

Harry Jones, Warren Gatland, Steffan Jac Jones, Deian Gwynne

Harry Jones, Warren Gatland, Steffan Jac Jones, Deian Gwynne

Pythefnos cyn gem agoriadol Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad roedd prif hyfforddwr Tîm Cymru Warren Gatland yn Aberystwyth yn annerch cynulleidfa o 200 o bobl yng ngwesty’r Marine. Mewn awyrgylch cartrefol, siaradodd yn eang am ei brofiadau yn y byd rygbi, o’i ddyddiau chwarae gyda Waikato a’r penderfyniad mawr yn 24 oed i adael Seland Newydd i fod yn chwaraewr-hyfforddwr gyda thîm rhanbarthol Galwegians RFC, yn Iwerddon. Cafwyd nifer o hanesion diddorol o’i gyfnod yn hyfforddi Wasps yn Llunden, ei gyfnod cyntaf gyda Chymru o 2007 tan 2019, a phedair taith Llewod Prydain ac Iwerddon.

Siaradodd yn blaen ac onest am flwyddyn gythryblus Rygbi Cymru, ac am lwyddiant a siom ymgyrch Cwpan Y Byd 2023. Beirniadodd penderfyniad rhai chwaraewyr i ddweud eu bod nhw’n ffit i chwarae yn y gêm go-gyn derfynol yn erbyn yr Ariannin, er eu bod nhw mewn gwirionedd, yn cario anafiadau. Edrychai ymlaen at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni yn ei ffordd hyderus arferol, er cyfaddef fod y garfan yn ifanc ac mewn cyfnod o ddatblygu.

Wrth drafod cyflwr Rygbi yn gyffredinol yng Nghymru pwysleisiodd bwysigrwydd Rygbi Ysgolion i ddatblygu chwaraewyr. Cyfeiriodd at streic athrawon yn y 1980’au a’r effaith gafodd hwn ar arafu datblygiad. Ychwanegodd fod Ysgolion Seland Newydd yn hanfodol i ddatblygiad y gêm yno, gan gyfeirio at ei ysgol ef Hamilton Boys High School – sydd heddiw a dros 2,000 o ddisgyblion a 45 tîm Rygbi!

Roedd y noson wedi ei threfnu gan gwmni ‘Go To Events’ menter ar y cyd gan gyn-ddisgybl Ysgol Tregaron Emlyn Jones a’r darlledwr John Paul Davies.

“Bwriad y gyfres o ddigwyddiadau yw dod ag enwau mawr y byd chwaraeon allan o Gaerdydd ac Abertawe i greu cynulleidfa newydd yn y Canolbarth,” meddai Emlyn. “Cafwyd noson arbennig gydag eicon Rygbi’r Gynghrair a chyn hyfforddwr Cymru Shaun Edwards ym Mis Tachwedd ac eto tro hyn gyda Warren Gatland. Mae’r ymateb wedi bod yn wych, diolch i bawb am eu cefnogaeth. Mae elusen wahanol yn cael ei chefnogi gan bob digwyddiad, tro hyn codwyd dros £2,000 mewn ocsiwn tuag at y Doddie Weir Foundationsy’n cefnogi ymchwil at y clefyd Motor Neurone. Bydd mwy o ddigwyddiadau yn ystod 2024, a bydd y wybodaeth i gyd ar ein tudalen Facebook ‘Go To events,’ ” ychwanegodd.

Yn ystod y noson cafwyd hefyd gyfle i longyfarch tri chwaraewr ifanc lleol am ennill eu lle yng ngharfan hyfforddi’r Scarlets dan 18 oed. Mae Harri Jones, Steffan Jac Jones a Deian Gwynne wedi dod trwy system timoedd Iau Aberystwyth cyn cael eu dewis i’r Scarlets. Mae Deian yn fab i Dewi a Nicol ac yn ŵyr i Anne Gwynne a’r diweddar Dai, Cefnbanadl, Tynyreithyn , Tregaron. Pob dymuniad da iddynt.