Twrnamaint Iau Clwb Pêl-droed Tregaron Turfs

Llwyddiant ysgubol eleni eto!

gan Fflur Lawlor
3F7398D8-7615-4067-A10D

Turfs dan 6

2048B579-BB3C-40B6-97C5

Turfs dan 7

9A3F8242-1623-4818-B820

Tregaron Rhinos dan 8

658B578D-76D1-42B2-B4B7

Tregaron Sharks dan 9

145BBCCC-5359-43BE-BA76

Tregaron Cubs dan 10

8B518941-0876-4997-8E15

Tregaron Cubs dan 11

55C01A56-8EFB-49E7-B745

Tregaron Cubs

A9018418-E9FE-42BE-BF09

Tregaron Lions dan 10

BA2C79F3-5CA1-4ABA-971F

Tregaron Tigers dan 12

F8C7BB26-839C-42F9-9435

Tregaron Turfs dan 15

Ar ddydd Sadwrn Mehefin 17eg cynhaliwyd Twrnamaint Iau blynyddol Clwb Pêl-droed Tregaron Turfs ar gae Ysgol Henry Richard.

Daeth 97 tîm i chwarae yn y twrnamaint a chwaraewyd 260 o gemau o fewn 5 awr.

Llongyfarchiadau i dîm dan 15 Turfs Tregaron a enillodd eu categori oedran a ddaeth i’r brig ar y diwrnod.

Diolch i’r holl wirfoddolwyr, i’r timoedd a ddaeth o bob cwr o’r wlad, rhieni a hyfforddwyr. Diolch i’r holl noddwyr ac i Ysgol Henry Richard am gael defnyddio’r cae.