Cerith yn casglu siopa trigolion Tregaron!

Eira 2023. 

Cerith Evans
gan Cerith Evans
90FFA137-351A-46FA-9230

Gan fod yr eira wedi cyrraedd Tregaron mae’n gallu fod yn anodd i lawer o bobl y dref fynd allan i fynd i’r siopau felly os oes rhywun angen help efo mynd i nôl eich siopa os nad ydych yn gallu mynd eich hun, cysylltwch efo fi, Cerith Evans ac fe wna i drefnu ei gasglu i chi!

Cysylltwch- Cerith Evans

Messenger Facebook,

cerithevans23@gmail.com