Cardis yn Cerdded

Her y Cadeirydd Ffermwyr Ifanc Ceredigion 2023.

gan Meleri Morgan

Y bore mawr wedi dod, pawb siŵr o fod nawr yn  ymbaratoi i ymgymryd â’r her o gerdded o Aberystwyth i Dregaron. Taith noddedig yw hon lle rydym yn codi arian i uned Chemotherapi Bronglais a’r ffermwyr ifanc yng Ngheredigion.

Dilynwch fan hyn i weld lluniau, fideos a straeon y dydd.

19:17

Wedi gorffen! 

Pawb yn hapus! 

19:15

Agosâu at y diwedd

15:43

Pawb yn llenwi boliau!

13:55

Amser cinio! 

Ciw i’r Ty bach! 

12:46

Pawb yn Llanilar

11:43

Wedi gadael Llamfarian! Pawb yn gwenu gyda’r haul 🌞

10:43

Meirian yn dechrau y daith

10:33

Y criw wedi dechre

10:14

Pawb wedi dechrau ymgynull ar y prom.

09:42

Pawb ar y bws am Aberystwyth yn barod amdani.