Buddigolaeth i’r gwyrddion!

Tregaron Turfs 2 V 0 Aberteifi

gan Fflur Lawlor
45D9CAE4-C0D1-481F-8B03
926CA88D-3DD6-4FD0-9A70
E20139A9-E68E-413E-BD63

Dwy gol i Jac Hockenhull yn sicrhau lle i’r Turfs yn 4 olaf Cwpan Emrys Morgan!

Croesawodd y Turfs Aberteifi heddiw yn rownd wyth olaf Cwpan Emrys Morgan. Gwrthwynebwyr anodd a gêm gystadleuol iawn gyda’r ddwy ochr yn cael nifer o gyfleoedd ond buddigolaeth i’r gwyrddion oedd hi heddiw.

Ymlaen nawr i’r rownd gyn derfynol. Da iawn bois!

Noddwyr y Gêm – Geoff & Catherine Hughes, Tregaron