Nadolig Tregaron

Noson hyfryd ar Sgwâr Tregaron

gan Fflur Lawlor
0317A431-B827-4E57-BBAD

Ysgol Henry Richard

80924F4B-23FC-42C4-8F59

Merched Soar

5152CB11-0E40-46EC-A4A4

Siôn Corn ar plant yn cyfri i droi y golau nadolig arno

C584F35E-D384-42CA-86A2

James ag Aled, Teifi Toasties

DE7EDFFB-308A-49B5-B233

Siôn Corn

Nos Wener Rhagfyr 2ail daeth cymuned Tregaron allan i ddechrau dathliadau Nadolig y dref. Trefnwyd y noson gan Gyngor Tref Tregaron ac roedd yn gyfle i bawb ddod ynghyd i gael sgwrs, canu carolau, mins pei, diod cynnes a toastie!

Cafwyd adloniant gan Ysgol Henry Richard a Merched Soar, ras Santa gan Campau Caron a ymddangosiad gan y dyn ei hun, Siôn Corn!

Daeth tyrfa dda allan ac mae’r Cyngor Tref yn ddiolchgar am gefnogaeth Y Talbot a Spar Tregaron, Pafiliwn Bont, Ysgol Henry Richard, Caron Stores a Neuadd Goffa Tregaron a gyfrannodd tuag at lwyddiant y noson mewn gwahanol ffyrdd. Diolch hefyd i Teifi Toasties am ei bresenoldeb ar bwyd blasus.

Diolch i chi gyd am ddod ac am gyfrannu tuag at Cymdeithas Ysgol Henry Richard a DPJ Foundation, codwyd swm anrhydeddus o £346.

Cofiwch am daith Siôn Corn o amgylch y dref, nos Iau 22ain Rhagfyr i ddechrau am 6pm.

Nadolig Llawen i chi gyd