Cyffro Cefn Llwyfan

Bobl lleol yn paratoi ar gyfer seremoni’r Cadeirio

Gwion James
gan Gwion James
Anne Gwynne,Cefnbanadl yn cael ei hurddo i'r wisg lâs

Anne Gwynne, Cefnbanadl yn cael ei hurddo i’r wisg lâs

Ifan Gruffydd

Ifan Gruffydd

Cludwyr y faner a'r macwyiaid

Cudworth y faner a’r macwyiaid

Catherine Hughes

Catherine Hughes

Nerys ac Ann yn rhannu jôc

Nerys ac Ann yn rhannu jôc

Roedd cyffro gefn llwyfan yn gynharach heddiw wrth i nifer o fobl lleol ymgynull ar gyfer seremoni’r Cadeirio

Roedd rhai o aelodau newydd yr Orsedd yn paratoi ar gyfer ei seremoni gyntaf ynghyd ac aelodau sefydlog. Yn ogystal, roedd nifer o fechgyn lleol yn cario baner yr Orsedd ac yn Facwiaid.

Ond efallai y rhai mwyaf gweithgar oedd y merched lleol oedd wedi gwirfoddoli i wisgo’r Orsedd.

Roedd awyrgylch arbennig gefn llwyfan ac roedd pawb yn falch o’r cyfle i gael y profiad o weld ochr arall i’r Eisteddfod.

Bu beirniadaeth dda iawn o gystdaleuaeth y Gadair a llongyfarchiadau i’r buddugwr Llyr Gwyn Lewis o Gaernarfon.