Nadolig Yw! ???⛄️

Dim canu carolau? Dim problem! C.Ff.I Llanddewi-Brefi yn creu cân Nadoligaidd er mwyn codi arian.

gan Iwan Davies

Nadolig Yw! ????‍???⛄️

 

Oherwydd yr amgylchiadau, yn anffodus nid yw’n bosibl i’r clwb i fynd allan i ganu carolau o amgylch yr ardal eleni!

Mae hyn yn dipyn o golled i’r gymuned ac i’r elusennau rydym fel arfer yn eu cefnogi, felly er mwyn sicrhau bod neb yn colli allan (ar wrando ar leisiau pert aelodau C.Ff.I Llanddewi-Brefi!) rydym wedi penderfynu creu ‘Cân Nadolig’ am eleni!

Diolch enfawr i Deulu Llwyn am ysgrifennu geiriau Cymraeg i’r gân enwog ‘Do They Know It’s Christmas’ i ni sydd yn seilideig ar sefyllfa’r Nadolig eleni.

Bydd holl elw’r gân yn mynd tuag at ‘Tir Dewi’ a ‘The DPJ Foundation’ er mwyn iddynt barhau gyda’u gwaith hanfodol yn nghefn gwlad Cymru!

Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniad a fydd yn ein helpu i gyrraedd ein targed o £500!

Mwynhewch a cofiwch gyfrannu trwy ddilyn y linc isod!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.justgiving.com%2Fcrowdfunding%2Fcffillanddewi-brefi-1%3Futm_term%3DDrwJ42Djm%26fbclid%3DIwAR1IY_Kus6vobxiNJCrYg2bbc_kO7-h32v_-b3ynGetmDKfeS-OuJQMcy7U&h=AT0EZb3K41r7-tahu5yrp2wL95eA6Vlu9FgSWcbbSUVgaUrPyP4QrKJo2C7hrLLxVy1sAdxhXyVr6XP8E09xrTc8ojKqPIONRa5xvPYfhO0OA2lX8QUl2WUGpWgG0oc&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0a_DW0ClS429yE_ur8vdtINmI7lOg6KzTdsPPm2Z90l0G0VheXJY9O-Ckri83e2y-ttSp59brFaTzhsI-FP7jMefMOcpBHLbxmlbbNvPSKpjnl6tX1tJyTBh1n-Rlt3HQXMtTTYFOLjZxYyAd080ATGKKa39geqh_YIm2T6YwVlvcDd0iEZMqip7XGLizoQH06JUo