Siop Nwyddau Caron

Siop yn gwerthu nwyddau gan gynnwys alcohol, tybaco a bwyd poeth.