Shân Pritchard

Shân Pritchard

Bethesda

‘Cynhyrchwyr cig oen ac eidion Cymru gyda’r potensial i fod ymhlith y mwyaf cynaliadwy yn y byd’

Shân Pritchard

“Newyddion da o lawenydd mawr i ffermwyr Cymru… ond dyw e ddim yn syndod chwaith”