Dan Rowbotham

Dan Rowbotham

Llangeitho

360 Caron360

Dysgu Cymraeg i Americanwyr yn ystod y cyfnod clo.

Yn ystod y cyfnod clo, mae Dan Rowbotham o Langeitho wedi cadw ei hunan yn brysur drwy ddysgu Cymraeg i bobl Gogledd America.
Fi gyda Jeanne Jones jindra, Cyfarwyddwraig Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig

O Langeitho i Ohio

Detholiad o luniau gan Dan Rowbotham o Langeitho â oedd yn gweithio fel “Davis Intern” yng Nghanolfan Madog ar gyfer astudiaethau Cymreig ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio rhwng Ionawr 2018 a Rhagfyr 2019. Ariannwyd yr interniaeth gan Bet ac Evan Davies a Chanolfan Madog.