Catrin Davies

Catrin Davies

Tregaron

360 Caron360
Screenshot_20201117_095526

Seiclo dros Blant Mewn Angen

Dau o fechgyn Blwyddyn 6, Ysgol Henry Richard, yn seiclo 10km y dydd am wythnos!

Shwmae?!

Ffilm Ysgol Henry Richard i hyrwyddo tafodiaith bert ein hardal ni!

Casglu nwyddau a chodi arian

Ysgol Henry Richard yn rhoi ail-fywyd i'r pethau dy'ch chi ddim eisiau rhagor!

Ysgol Henry Richard yn codi £3360 i Ysbyty Felindre!

Trwy gynnal taith gerdded rithiol llwyddodd staff a disgyblion Ysgol Henry Richard i barhau gyda thraddodiad y daith gerdded flynyddol