Yr Ysgol leol yn paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol

“Mae gered,” yn Ysgol Henry Richard!

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Mae’r bwrlwm a’r cyffro’n cynyddu yn Ysgol Henry Richard wrth i ni baratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022. Mae pawb, o’r Cyfnod Sylfan lan hyd at ddiwedd Ffês 3, ynghyd â’r athrawon wrthi’n brysur brysur!

Dyma fideo’n rhoi trosolwg o’r hyn sy’n digwydd yma ar hyn o bryd.

Mae pawb yn edrych ymlaen yn arw!

Welwn ni chi ar y maes!