8 pâr ac un teulu cyfan mewn un côr!

Côr Tregaron sy’n llawn cyplau.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG_20220731_163504
IMG_20220731_162611_1
IMG_20220731_160241
IMG_20220731_155849

Carys a Lowri

IMG_20220731_155751
IMG_20220731_154854

Enfys ac Emyr

IMG_20220731_154746

Rhun a Nerys

IMG_20220731_154836

Teulu Ystrad Dewi. Emyr, Mared, Rhys, Delyth a Dafydd

IMG-20220731-WA0016

Archdderwydd?

IMG_20220731_150656

Rhai o’r bechgyn yn dysgu geiriau cyn camu ar y llwyfan!

IMG_20220731_145132

Manon ein cyfeilyddes arbennig

IMG_20220731_145051

Manon

IMG_20220731_143957

Pawb yn ymlacio cyn mynd ar y llwyfan

Heddiw cystadlodd Côr Tregaron yn y gystadleuaeth adloniant yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cafwyd perfformiad graenus ac emosiynol. Roedd pawb yn falch iawn o’r perfformiad ac wedi cael gwefr o ganu ar lwyfan Steddfod Tregaron. Roedd cefnogaeth y gynulleidfa yn arbennig. Diolch i chi gyd am gefnogi.

Diolch hefyd i Manon a Manon am eu gwaith yn arwain a chyfeilio i’r côr!

Wyddech chi, bod o leiaf 8 cwpwl ac un  teulu cyfan, teulu Ystrad Dewi yn rhan o’r côr? Chyfanswm o 21 aelod i gyd!

Profiad unigryw iawn!

Dweud eich dweud