Sioe Tregaron 2022

Y diweddaraf o’r Sioe eleni.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Mae pethau wedi dechrau ar faes sioe Tregaron eleni eto.

Mae’r nwyddau’n cyrraedd y sied, y ceffylau wedi dechrau yn y ring a’r hen gerbydau’n parcio.

15:59

Mae’r cyffro wedi cychwyn ar faes cae Sioe Tregaron ym Maesglas.

15:53

Pawb yn edmygu’r cerbydau. 

15:49

IMG_20220829_141746_1
IMG_20220829_142231
IMG_20220829_142306

Rhai o enillwyr y sied. 

14:06

Y sioe gŵn wedi dechrau. 

13:13

Adran y Defaid yn brysur! 

12:20

Golygfa hyfryd. 

12:20

Stondinau amrywiol yma. 

12:12

Beiciau hynafol modur a car rasio

12:08

Dewch i losin wilberfa I brynu losin, un bag am £1 .

11:38

Llun o Ddefaid Cymreig yn sioe Tregaron