Gwasanaeth Sul y Cofio a gwau papi coch! 

Sul y Cofio 2022

Cerith Evans
gan Cerith Evans
9E67A898-64A7-47CA-A631

Mae Mam-gu wedi bod wrthi yn gwau’r pabi coch er mwyn gallu codi Arian at y “Royal British Legion.” Rydyn ni’n eu gwerthu am £2.50 yr un gyda chyfraniad yn mynd tuag at yr achos. Os oes rhywun am gael un o’r rhain, danfonwch neges ataf (Cerith Evans) neu danfonwch e-bost ataf cerithevans23@gmail.com.

Hefyd mi fydd gwasanaeth Sul y Cofio yn cael ei gnynal yn Neuadd Goffa Tregaron am 10:30 Dydd Sul yma, 13eg o Dachwedd. Mae croeso i bawb i ymuno gyda ni! Mi fydd cynrychiolwyr yn gosod torchau pabi ar ran y gymuned.