Eisteddfod Swyddffynnon 2022

Eisteddfod amgen am y tro olaf, gobeithio!

gan Efan Williams

Gyda’r ansicrwydd am Covid-19 yn parhau ar ddiwedd 2021 dyma gytuno am flwyddyn arall i barhau gyda’r trefniadau amgen a chynnal cystadlaethau llenyddiaeth a ffotograffiaeth yn unig ar gyfer 2022.

Diolch i bawb ohonoch a wnaeth gystadlu eleni eto, ac i’r beirniaid, John, Menna a Gwenllian am eu gwaith rhagorol. Diolch i bawb am eich cefnogaeth ac mi fyddwn yn trefnu i ddanfon y gwobrau atoch yn fuan. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl a’ch gweld wyneb i wyneb y flwyddyn nesaf!

Dyma’r canlyniadau:

Emyn – dathlu canmlwyddiant sefydlu Urdd Gobaith Cymru

 1. John Meurig Edwards, Aberhonddu
 2. Mary Morgan, Llanrhystud
 3. Megan Richards, Aberaeron

Emyn – dau gan mlwyddiant adeiladu Capel Soar y Mynydd

 1. John Meurig Edwards, Aberhonddu
 2. Megan Richards, Aberaeron
 3. Megan Richards, Aberaeron

Limrig

 1. Megan Richards, Aberaeron
 2. Mary Morgan, Llanrhystud
 3. Aled Evans, Trisant

Brawddeg

 1. John Jenkins, Llanilar
 2. Megan Richards, Aberaeron
 3. Megan Richards, Aberaeron

Brysneges

 1. Alan Iwi, Didcot
 2. Gaenor Mai Jones, Rhondda Cynon Taf
 3. John Meurig Edwards, Aberhonddu

Penillion Digri

 1. Mary Morgan, Llanrhystud
 2. John Meurig Edwards, Aberhonddu
 3. Megan Richards, Aberaeron

Ffoto – Anifail (dan 16 oed)

 1. Eleanor Nicholas, Aberystwyth
 2. Erin Trysor, Llangeitho
 3. Erin Trysor, Llangeitho

Ffoto – Coeden

 1. Annwen James, Llangeithio
 2. Aled Lewis, Ystrad Meuirg
 3. Cadi Fflur Midwood, Morfa Nefyn

Ffoto – Cegin

 1. Dafydd
 2. Griffiths
 3. Ceri
 4. Jones, Swyddffynnon
 5. Ieuan Davies, Swyddffynnon

Ffoto – Hen lun diddorol

 1. Anwen James, Llangeitho
 2. Cynthia Westney, Swyddffynnon
 3. Ieuan Davies, Swyddffynnon