Eisteddfod Bont ‘Nôl 2022

Ma’ Eisteddfodau Teulu James Pontrydfendigaid 2022 wedi dechrau ni’n edrych ymlaen at Benwythnos o gystadlu a mwynhau diwylliant ein Bro a thu hwnt

gan Gwenllian Beynon
Pafiliwn Bont yn Barod

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid yn Barod i fynd a’r cystadlu ar fun dechrau.

15:08

Nesaf seremoni Cadeirio’r Bardd

14:58

471746D6-9D0D-47EB-961B

Carys Hughes Wyres Mrs M A Rees

Anerchiad Llywydd yr Ŵyl – Cynyrchiolydd o deulu’r ddiweddar Mrs M A Rees a oedd i fod yn Llyrydd 2020

Teyrnged gan John Jones

14:25

189A9FDF-E3E9-44BA-BEFA

Ma’ Eisteddfod yn fwy na chystadlu

Bwyd

Pobl

Y drws

Stiwardio

Trefnu Blodau

Trefnu

Cadw trefn ac yn y blaen

13:03

Trafod mawr gefn llwyfan cyn cystadlu. ❤

12:57

Cystadlu dydd Sul wedi dechrau am 11 ar ôl gwasanaeth Undebol yng Nghapel Carmel y Bedyddwyr yng ngofal y Parch Aled Lewis.

21:00

0ECABC5F-DEE1-4F91-96E3
D730F803-4095-4638-810D

Gorffen cystadlu dydd Sadwrn gyda rhai o bwyllgor Eisteddfodau Bont yn cystadlu ac ennill.

Unawd cerdd Dant Trfor Pugh, a ynawd alaw Werin Dafydd Jones.

20:56

Sadwrn y Sêr yn dechrau nawr.

18:25

Dawns y Blodau

18:23

Dawns y Blodau

18:20

Coroni