Eisteddfod Bont ‘Nôl 2022

Ma’ Eisteddfodau Teulu James Pontrydfendigaid 2022 wedi dechrau ni’n edrych ymlaen at Benwythnos o gystadlu a mwynhau diwylliant ein Bro a thu hwnt

gan Gwenllian Beynon
Pafiliwn Bont yn Barod

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid yn Barod i fynd a’r cystadlu ar fun dechrau.

13:03

Trafod mawr gefn llwyfan cyn cystadlu. ❤

12:57

Cystadlu dydd Sul wedi dechrau am 11 ar ôl gwasanaeth Undebol yng Nghapel Carmel y Bedyddwyr yng ngofal y Parch Aled Lewis.

21:00

0ECABC5F-DEE1-4F91-96E3
D730F803-4095-4638-810D

Gorffen cystadlu dydd Sadwrn gyda rhai o bwyllgor Eisteddfodau Bont yn cystadlu ac ennill.

Unawd cerdd Dant Trfor Pugh, a ynawd alaw Werin Dafydd Jones.

20:56

Sadwrn y Sêr yn dechrau nawr.

18:25

Dawns y Blodau

18:23

Dawns y Blodau

18:20

Coroni

17:54

Coroni

17:50

Terwyn Tomos yn ennill y goron yn Eisteddfod Bont 2022

Efan Williams
Efan Williams

Llongyfarchiadau Tereyn a da iawn ferched!

Mae’r sylwadau wedi cau.

16:46

C177B3D6-C218-49BF-A315
C5D417D4-62CC-4331-BFFE
C70F7D64-1CCE-4EE4-896C

Y coroni nesaf