Eisteddfod Bont ‘Nôl 2022

Ma’ Eisteddfodau Teulu James Pontrydfendigaid 2022 wedi dechrau ni’n edrych ymlaen at Benwythnos o gystadlu a mwynhau diwylliant ein Bro a thu hwnt

gan Gwenllian Beynon
Pafiliwn Bont yn Barod

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid yn Barod i fynd a’r cystadlu ar fun dechrau.

19:31

Diheintio Dwylo
Drysau ar agor
Drws ar agor yn y pellter
Poster cadw pellter

Nid yw COVID wedi diflannu- posteri i fyny,glanhau ac agor drysau yn reolaidd yn Pafiliwn Bont.

18:46

O sedd y Beirniaid

Gan Trystan Lewis

18:40

Adran Aberystwyth yn fuddugol Parti Canu oedran Ysgol Gynradd

18:29

Ymgom Ysgol Henry Richard 

18:13

IMG_3573

Cystadlu Parti Canu cynradd.

Yscol Gymunedol Pontrhydfendigaid

Ysgol Henry Richard

Ysgol Syr John Rhys

Adran Aberystwyth

17:25

John Jones yn dechrau’r Eisteddfodau