Digwyddiad TWRIO Tregaron

16/11/2022 2yp – 8yp Canolfan Treftadaeth Tregaron

gan Dafydd Wyn Morgan

16eg o Dachwedd o 2-8yp yn Amgueddfa a Chanolfan y Barcud Tregaron Kite Centre & Museum(Canolfan Dreftadaeth Tregaron)

Mae prosiect Coastal Uplands: Heritage and Tourism yn eich gwahodd i ddod draw i rannu eich hen luniau, arteffactau a hen bethau anghofiedig sy’n cynrychioli hanes a threftadaeth ardal Mynyddoedd Cambrian Ceredigion, Yr Elenydd.

Canu’r delyn gan Malen Fish-Jenkins am 2yp a 6yp

Bydd hen ffilmiau o’r ardal yn cael eu harddangos, a siaradwyr gwadd fel a ganlyn:

  • Carys yn cyflwyno Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur
  • Cyril yn sôn am ahnes Tregaron
  • Ioan yn trafod y gwaith mwyngloddio
  • Alun yn swgrsio am fywyd Pontarfynach

Darllediad o Bwrlwm Bro yn cynnwys trigolion Tregaron a Blaenau Ystwyth.

Ffilmiau am Nantymoch a mwy.

Dangos hen luniau Cymdeithas Merlota Tregaron o’r 1970au ynghyd â llais y diweddar Mrs Dai Williams, Ysgrifennydd Cymdeithas Merlota Tregaron

Te, coffi a chacen ar dap wrth gwrs!

Ebostiwch : Dafydd ar dyfodolcambrianfutures@gmail.com am rhagor o wybodaeth!

https://bit.ly/Twrio2