Dathlu 50!

Mudiad Meithrin yn Dathlu 50oed

gan angharad lloyd-jones
IMG-20220731-WA0012
IMG-20220731-WA0013
IMG-20220731-WA0009
IMG-20220731-WA0004
IMG-20220731-WA0003
IMG-20220731-WA0002

Fel y gwyddoch chi mae’r Mudiad Meithrin yn dathlu 50oed eleni!

Fe gynhaliwyd Parêd o amgylch y maes ar fore dydd Sul a fu twr o deuluoedd ledled Ceredigion yn cymryd rhan.

Cafon ni ein harwain gan Dafydd Iwan, Siani Sionc a staff y mudiad.

Cafodd y Parêd ei arwain nôl i Lwyfan y maes lle cafwyd anerchiad gan Dafydd Iwan. Tynnodd sylw aylt bwysigrwydd trochi ein plant ni yn y Gymraeg yn ifanc. Uchafbwynt y dathlu heb os i’r plant oedd y Jambori gan Siani Sionc.
Bu Dewin a Doti yn ymuno yn yr hwyl hefyd.

Cafodd plant Cylch Meithrin Tregaron a Chylch Ti a Fi Cywion Caron, Llanddewi Brefi hwyl a sbri wrth ymuno yn y canu a dawnsio.

Dyma rai lluniau o’r teuluoedd yn mwynhau.

Os ydych chi’n dod i’r eisteddfod cofiwch alw yn stondin y mudiad mae llu o weithgareddau yno a digon o le i’r plant chwarae a’r rhieni gael hoe.