Carolau Lledrod

Nos Sul 4 Rhagfyr am 4yh

gan Efan Williams
2A76E45E-AE34-47D1-8FAA
58BCA5AF-DA4C-487D-9387

Cynhelir noson o ganu carolau a goleuo’r goeden Nadolig ar sgwâr Lledrod ar nos Sul 4ydd o Ragfyr am 4yh. Bydd gwasanaeth cyn hynny yn yr eglwys am 3.

Croeso i bawb!

Dweud eich dweud