Carnifal Llanddewi-Brefi

Gwisg ffansi, rownderi, cerddoriaeth, bwyd a bar.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
received_557009052876934-1
received_594569578899558-1
received_1073573636696745-1
received_459847146023357-1
received_1047676922601725-1
received_799186651519126
received_586268423192325
received_1123564271574900
received_2040225846168764
received_628220082055365
received_634621414588973
IMG-20220816-WA0023
IMG-20220816-WA0022
IMG-20220816-WA0021

Cafwyd sbort yng Ngharnifal Llanddewi yn ddiweddar gyda’r trigolion yn gwisgo lan yn eu gwisgoedd amrywiol mewn categorïau gwahanol. Oedrannau gwahanol, y pâr gorau, gwisg wedi’i wneud o ddeunyddiau ailgylchu a llawer mwy.

Plant y pentref oedd yn fuddugol yn y Fflôt eleni gyda’r WI yn ail a Fflôt Peeky Blinders yn drydydd. Roedd y fflôts yn werth eu gweld, yn enwedig y plant, yn goch i gyd. Y Wal Goch oedd thema’r fflôt buddugol.

Roedd y gystadleuaeth rownderi’n un fywiog a chystadleuol iawn wedyn gyda thîm o ieuenctid y fro yn ennill yn erbyn y timoedd ‘hŷn.’ Cafwyd sawl gêm agos iawn a sawl dadl a chwerthin.

Joiodd pawb y gerddoriaeth fyw, y bwyd a’r diodydd ar ddiwedd y dydd hefyd.

Diwrnod hyfryd, cymunedol.