Calennig Caron360

Blwyddyn newydd dda!

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Mae nifer o blant yr ardal wedi bod allan yn canu calennig y bore ’ma neu wedi canu yn eu cartrefi i ddymuno blwyddyn newydd dda i chi gyd.

14:28

Arthur a Gwen yn canu penillion calennig teuluol wedi eu hysgrifennu gan eu hen fam-gu, Gloria Evans.