Agoriad swyddogol ‘Cylch Cofio ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Thregaron yn 2022’

Wyn Gruffydd yn agor y ‘Cylch Cofio’

gan Fflur Lawlor
IMG_3662

Wyn Gruffydd a’r Cyng Owain Pugh, Cyngor Tref Tregaron

IMG_3657
IMG_3664

Archdderwydd Cymru Myrddin ap Dafydd

Ar ddydd Sadwrn cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022, agorwyd ‘Cylch Cofio ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Thregaron yn 2022’ gan Wyn Gruffydd, mab y diweddar W J Gruffydd cyn-Archdderwydd. Hefyd, yn bresennol roedd Archdderwydd Cymru Myrddin ap Dafydd

Mae’r cerrig wedi eu lleoli ger Brynheulog yn y dref ac wedi cael eu rhoi gan deuluoedd lleol.

Rhoddwyd y cerrig ar gyfer y Cylch Cofio gan y teuluoedd canlynol –

Davies, Llwynifan

Davies, Maesllyn

Davies, Penffordd

Hughes, Alltddu

Hughes, Green Meadow

Jenkins, Lôn

Jones, Glanyrafon Uchaf

Jones, Penlanwen

Jones, Werna

Lewis, Penybont

Owens, Y Bryn

Pugh, Gwyngoed

Pugh, Prysg

Quan, Blaencwm

Samuel, Gwarcastell

Williams, Bryngwineu

Diolch i Cyng Owain Pugh, Cyngor Tref Tregaron, TTS Tregaron, Adeiladwyr J T Hockenhull & Jones a’r gymuned leol am eu cymorth gyda’r prosiect.

Dweud eich dweud