Adroddiad Marchnad Pontarfynach 12.01.2022

Mart Bridge- Calon Cymuned. Bob dydd Mercher. Lle llawn cymeriadau!

Mari Davies
gan Mari Davies
FDACFAFA-5C77-4682-A6DD
F14393EE-326A-4564-A030
6D585A8D-ADA9-4589-977B

Devil’s Bridge Market Report- 12/01/2022 🐑

Llwyth o ddefaid gyda’r trêd yn sharp. Gwerthwyd y cyfan!

An exeptionally large entry of sheep met with a brisk trade, resulting in a complete clearance.

Defaid Lladd / Cull Ewes 🐑
Cyfartaledd / Average £61.17

Prisau Uchaf / Leading Prices –

Lewis, Glandulas Isaf £ 114.00
Davies, Pantyrofyn £95.00
Evans, Nantbyr Uchaf £ 92.00

Wyn Stôr / Store Lambs- 🐑
Cyfartaledd / Average £73.84

Prisiau Uchaf / Leading Prices –

Isaac, Geufron £125.00
Williams, Cefnmeurig £124.00 & £115.00
Lewis, Glandulas Isaf £120.00 &117.00
Evans, Nantbyr Uchaf £113.00
Davies, Pantyrofyn £108.00
Lewis & Davies, Dolcoion £104.00 & £103.00

Mart nesaf ar ddydd Mercher yr ail o Chwefror.

Next Mart to be held on Wednesday, 2nd of February 🐑