Ystrad Fflur a’r Rhyfel Byd Cyntaf

Taith gerdded y fynwent

gan Strata Florida Trust
1914-1918

Wrth i ni goffáu Cadoediad y Rhyfel Byd Cyntaf, 11 Tachwedd 1918, 103 o flynyddoedd yn ôl, byddwn yn ystyried y rhai a ymladdodd yn y rhyfel, ac a anwyd neu a oedd yn byw yn yr ardaloedd o amgylch Ystrad Fflur.

Mae nifer o feddau milwrol yn y fynwent, a beddau bellach sy’n coffáu’r rhai na chawsant eu dychwelyd i gael eu claddu yma yn anffodus. Ond mae eu hanwyliaid yn cofnodi eu henwau a’u colled ar gerrig beddau teuluol.

Mae Philip Edwards a David Rowland Jones ill dau wedi eu claddu yn y fynwent, wedi marw yn y gwrthdrawiad yn 1918. Mae Charles Jones, Thomas John Jenkins, Thomas Morgan, Phillip Roderick a David Williams i gyd yn cael eu coffáu ar feddau teuluol.

Gellir gweld lleoliadau bras eu beddau ar y map.

Wrth i ni gofio eu colled a’r erchyllterau a ddioddefir gan bawb yn y rhyfel, mae taith gerdded feddylgar o amgylch y fynwent a darllen eu harysgrifiadau, yn ymddangos yn ffordd addas o sicrhau nad ydynt yn cael eu hanghofio.