9. DAVID JOHN EDWARDS – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y ‘locdawn’ cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o’r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy’r pandemig. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Yr wythnos hon, rydyn ni’n cofnodi blwyddyn gyfan ers y Cyfnod Clo cyntaf. Mae Caron360 wedi bod yn cyfweld â rhai o’r gweithwyr allweddol sydd wedi bod yn gwasanaethu ein hardal leol. Diolch amdanyn nhw gyd.

Byddwn ni’n cyhoeddi cyfres o gyfweliadau yn ystod yr wythnos…cadwch lygad mas.

Gweithiwr Allweddol 9 = David John Edwards, Dyn “Delifro” Tabledi a chig.

Dweud eich dweud