Cyflawni her 100 Sir Tom

Dal y cant!

gan Catherine Hughes

Fel rhan o sialens 100 Sir Tom, mae Gareth Bulman o Dregaron wedi cyflawni y gamp o ddal cant o bysgod mewn diwrnod i godi arian i’r Ganolfan MS leol mae’n mynychu. Mae Gareth yn dioddef o MS ers sawl blwyddyn ac yn gwerthfawrogi pob cymorth mae’n cael o’r Ganolfan.

Os hoffech gyfrannu mae modd i chi wneud trwy Pay Pal “cheryl.bulman28@gmail.com  friends and family, ref Sir Tom”

Gwyliwch y fideo yn y linc yma Yma