Blog byw o JENGYD

Escape Room Llanddewi Brefi – dewch i weld sut mae’n mynd.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

11:15

Lowri, Carys, Meleri, Rhodri, Gwern ac Arianwen wedi llwyddo i ddianc mewn 14 munud! Da iawn bois! Record hyd yn hyn…

11:10

O diar. Y tîm cyntaf wedi methu dianc mewn pryd. Agos iawn iawn oedd hi… Da iawn Mair, Gwyneth, Rhodri, Caryl a Maureen. 

10:12

Behind the scenes…! Iwan in charge.

10:01

Y tîm cyntaf wedi camu mewn i’r ystafell…! 

Mae un slot rhydd ar ôl nawr. 11.30. 

09:48

Mae slot 11.30 a 12.00 yn rhydd gyda ni nawr, os oes rhywun eisiau cystadlu munud olaf. 

09:40

Bore da!

Ni’n barod amdanoch chi, tu ôl y Newinn yn Llanddewi Brefi.

Bydd y tîm cyntaf yn mentro mewn i’r ystafell am 10 o’r gloch. A fyddan nhw’n dianc cyn bod amser ar ben? 

Enfys Medi
Enfys Medi

Dilyn y blog i weld pwy sy’n llwyddo i jengyd!!

Mae’r sylwadau wedi cau.