Blog byw o JENGYD

Escape Room Llanddewi Brefi – dewch i weld sut mae’n mynd.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

14:08

Elin, Lois a Rhiannon mas mewn 20 munud 24 eiliad.

13:44

Gethin, Sara, Brenda, Eryl ac Eleri wedi llwyddo i ddod mas mewn pryd. 20 munud 57 eiliad.

Pawb wedi joio! 

13:41

Rhys, Emyr, Gwawr, Elen a Mared wedi dianc! 22 munud 36 eiliad. 

13:18

Llongyfarchiadau i Hywel, Bethan, Gwilym ac Eiddwen am ddianc mewn 14 munud 28 eiliad! Gwaith tîm arbennig. 

Mae’r sylwadau wedi cau.

13:13

Heb jengyd…. Ond o’dd hi’n agos iawn iawn! Da iawn Emyr, Carwen a Jac. 

12:11

Heb jengyd, ond o’dd hi’n agos iawn iawn! Gwd job Emyr, Carwen a Jac. 

11:44

Shwt ath hi? 

11:41

Llongyfarchiadau i Sulwen, Carwen, Sion, Hefin a Gwyneth…y record am y tîm mwyaf swnllyd yn mynd iddyn nhw! 13 munud a hanner yw’r amser gore erbyn hyn! Mae off ma! Ma’ Dorian â’i ddril yn fficso! 

Ambell ddyfyniad wrth y tîm cystadleuol IAWN hyn…

“paid a bod yn ffani!”

“Hefin sy’n iawn!”

Mae’r sylwadau wedi cau.

11:15

Lowri, Carys, Meleri, Rhodri, Gwern ac Arianwen wedi llwyddo i ddianc mewn 14 munud! Da iawn bois! Record hyd yn hyn…

11:10

O diar. Y tîm cyntaf wedi methu dianc mewn pryd. Agos iawn iawn oedd hi… Da iawn Mair, Gwyneth, Rhodri, Caryl a Maureen.