Bingo ym Mart Tregaron!

Digwyddiadau amgen pandemig COVID-19 

Gwion James
gan Gwion James

Mae criw blaengar Cylch Meithrin Tregaron wedi trefnu Bingo awyr agored er mwyn codi arian tuag at adnoddau’r Ysgol Feithrin newydd sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd.

Cynhelir y Bingo ym maes parcio’r mart ar Nos Wener 17eg Mehefin am 7 yr hwyr.

“Mae angen edrych ar ddigwyddiadau codi arian o bersbectif newydd eleni,” meddai Emyr Lloyd o bwyllgor y Cylch Meithrin. “Ma dal angen codi arian, ond oherwydd cyfyngiadau COVID-19 ni wedi methu cynnal digwyddiadau ers dros 15 mis. ”

“Ma croeso i bobl ddod yn eu ceir, pick ups neu treilers. Os nagych chi’n berchen un o rheiny – dewch â chadair! Ma rhagolygon y tywydd yn addo’n dda a ma ’na ddau dderyn yn galw’r Bingo felly bydd digon o sbri, ” meddai Emyr. “Gofynnwn i bawb i barchu’r rheolau pellter cymdeithasol a chadw at eu ‘swigen’ nhw. “

Mae’r cyfnod COVID-19 wedi bod yn ddiflas yn gymdeithasol felly mae’n grêt i weld mudiadau yn defnyddio eu dychymyg i drefnu digwyddiadau amgen er mwyn i bobl allu cwrdd yn ddiogel unwaith eto.