Tregaron. Twll o le? 

Tregaron. Cartref Eisteddfod 2020…i fod. Dewch ar daith o gwmpas y dref gyda Megan a Zara i chwalu’r ddelwedd ddwl taw “twll o le yw Tregaron i gynnal Eisteddfod.” 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Mae’n wythnos Steddfod, a dyma brif swyddogion Ysgol Henry Richard, Tregaron yn ffilmio o gwmpas ardal yr Eisteddfod. Mae Zara Evans a Megan Dafydd yn ddisgyblion blwyddyn 11 ac yn ymfalchïo yn eu gwreiddiau a’u bro. Yn y fideo yma, mae nhw’n eich tywys o gwmpas Tregaron, yn rhoi taw ar ambell ddelwedd a myth. Dewch am dro!

1 sylw

Mae’r sylwadau wedi cau.