Cartref Gofal Bryntirion am wneud asesiadau risg cyn agor i ymwelwyr

Cartrefi gofal Cymru yn cael derbyn ymwelwyr bellach

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae golwg360 wedi cael datganiad gan Gartref Gofal Bryntirion, yn Nhregaron, sy’n dweud eu bod nhw’n bwriadu gwneud asesiadau risg trylwyr cyn rhoi caniatâd i ymwelwyr fynychu’r Cartref.

Ddoe (27 Awst), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bod hawl gan bobol ymweld â pherthnasau a ffrindiau mewn cartrefi gofal yng Nghymru o heddiw (28 Awst) ymlaen, ddiwrnod yn gynharach na’r disgwyl.

Bydd ymweliadau’n destun rheolaethau llym i helpu i atal trosglwyddiad y coronafeirws.

Dywedodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, mai mater i bob sefydliad unigol fyddai penderfynu pryd yn union y byddent yn gallu dechrau hwyluso ymweliadau’n ddiogel eto.

“Bydd y cadarnhad hwn yn gyhoeddiad i’w groesawu’n fawr i gynifer ledled Cymru,” meddai Mr Gething ddoe (27 Awst).

“Bu cyfyngu ar fynediad i gartrefi gofal yn gwbl angenrheidiol i amddiffyn rhai o’n pobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau rhag Covid-19 ond rydym yn llwyr werthfawrogi’r effaith y mae hyn wedi’i chael ar breswylwyr a’u hanwyliaid.

“O ystyried y manteision i les preswylwyr, rwy’n gobeithio y gall llawer o gartrefi ddiweddaru eu gweithdrefnau’n gyflym er mwyn gallu cynnal ymweliadau dan do yn ddiogel.”

Mae’r newid i’r rheoliadau hefyd yn berthnasol i hosbisau a llety diogel i blant a phobl ifanc.

“Bydd angen gwneud asesiadau risg ac ati cyn meddwl am ailagor i ymwelwyr,” meddai’r datganiad.

Dweud eich dweud